NavigaceVítejte na stránkách Skládka Vrbička s.r.o


Skládka odpadů S-OO3

Skládka je podle způsobu technického zabezpečení zařazena do skupiny skládek S-OO3 a je určena pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijetí na skládku nelze hodnotit na základě volného výluhu (např. komunální odpad) a pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž výluh nepřekračuje limitní hodnoty výluhové třídy číslo II.a přílohy č. 2, vyhlášky č. 294/2005 Sb. Skládka je provozována dle IPPC , které vydal Kú Ústí nad Labem čj : 1300/05/ZPZ/IP-56/SK ,dne : 21.3.2006

     Skládka je vybavena silniční váhou 30 t a oklepovou mycí rampou. Pro producenty možnost uzavření dlouhodobé smlouvy pro ukládání s měsíční fakturací. Pro drobné a příležitostné producenty platba za uložení v hotovosti proti daňovému dokladu.

     Otevírací doba skládky:

     Po - Pá  7:00 - 15:00

     So - Ne  8:00 - 12:00 (pouze poslední sobota a neděle v měsíci, kromě
                                         prosinec - březen)


Vývoz kontejnerů objednávat na tel. čísle 415 212 358.


     Ceník pro rok 2024:

     Odpady komunální                                    2.099,- Kč/t

     Stavební a demoliční odpady                    1.569,- Kč/t

     Zeminy, hlušiny                                          209,- Kč/t

     Odpady kategorie O katalogu odpadů       2.029,- Kč/t


 

V ceně je zahrnut poplatek za uložení odpadu § 103, 107 zákona č. 541/2020 Sb. 

( 1.250,- Kč )

V ceně není zahrnuto 21% DPH  

 

 

 
Kontakt

Skládka Vrbička s.r.o.

Partyzánská 93

441 01 Podbořany

 

Tel. kancelář: 415 214 517-8

Tel. skládka:   415 212 358

Fax:                415 214 518

E-mail:  skladkavrbicka@ohremedia.cz